Případové studie

Síť maloobchodních prodejen (14.6.2014)

Situace

Původní prostředí bylo postaveno na serveru Microsoft SBS Server 2003. Data centralizovaná, ale s omezeným připojením poboček a absencí vzdáleného připojení. Klient si uvědomuje potřebu lepšího propojení jednotlivých poboček a centralizovaného informačního systému. Z tohoto důvodu byla navržena obměna prostředí.

Pokračování

Virtualizace (5.8.2008)

Situace

Prostředí klienta bylo postaveni na několika serverech firmy HP, které zastávali jednotlivé funkce (fileserver, mail server, print server, doménový řadič, terminálový server, SQL server, FTP server) v celkové infrastruktuře samostatně. Z důvodu stability systému je nutné funkce držet odděleně. Jednak je systém stabilnější a v případě hardwarové či softwarové poruchy klient přichází pouze o jednu službu a není kompletně ochromen chod sítě. S rostoucím počtem systémů si klient začal uvědomovat rostoucí náklady na provoz a údržbu serverů, na jejich obnovu a smluvní zajištění servisu v případě hardwarové závady. Z tohoto důvodu bylo nutné provést kompletní restrukturalizaci stávající serverové infrastruktury resp její virtualizaci.

Pokračování

Malá kancelář (14.3.2006)

Situace

Původní prostředí bylo postaveno na peer to peer síti společnosti Microsoft. Data uživatelů uložena na jednotlivých stanicích. Elektronická pošta vyzvedávána přes POP3 do Outlooku Express klienta z úložište u poskytovatele internetového připojení. Klient si uvědomuje potřebu lepšího sdílení dat včetně vzdáleného přístupu, zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti. Z tohoto důvodu bylo nutné provést kompletní restrukturalizaci stávající infrastruktury informačního systému tak, aby výše uvedené požadavky byly naplněny.

Pokračování