Outsourcing IT

OUTSOURCING – DEFINICE

Outsourcing (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschop­nosti. ( zdroj této definice wiki­pedia)

OUTSOURCING IT – PŘÍNOSY

Přínosy outsourcingu plynou již z výše uvedené definice. Pro Vaší potřebu jsme schopni navrhnout a zrealizovat nový ucelený informační systém či optimalizovat Váš stávající. Zajistíme jeho následnou údržbu a servis. Přínosy pro Vás jsou následující:

  • úspora investic – navrhneme systém přesně podle Vašich potřeb a tak aby mohl růst spolu s Vaší firmou
  • zkušenosti – máme zkušenosti z různých oborů a různých struktur informačních systémů, které můžeme využít a aplikovat právě u Vás.
  • úspora mzdových nákladů – naši technici jsou Vám k dispozici pouze kdy chcete nebo kdy potřebujete Odpadají Vám zbytečné mzdové náklady.
  • zastupitelnost – o Vaše IT se nestará jediný člověk, ale celý tým. Nestane se, že zůstanete bez podpory.

OUTSOURCING IT – CENA

IT outsourcing je služba složená individuálně dle potřeb klienta. Cena za tuto službu je tedy také velice individuální. Závisí na rozsahu informační systémů klienta (počet serverů, stanic, používaných aplikací apod.), frekvenci pravidelných návštěv a domluvené reakční době v případě výskytu problému. Na základě Vašich potřeb Vám sestavíme cenovou nabídku.

OUTSOURCING IT – SLUŽBY

V rámci služeb outsourcingu Vám budeme spravovat veškeré Vaše IS/IT. Naše služby nekončí instalací počítače nebo instalací aplikace na stanici nebo server. Naopak. Naše služby zde začínají. Zajistíme Vám následnou pravidelnou údržbu hardware. Budeme spravovat Váš software. Zajistíme jeho aktualizace i zálohování. Proškolíme Vaše zaměstnance. Zabezpečíme Vaši síť proti virům, spamu a přímým internetovým útokům. Nabízíme hotline telefonickou podporu uživatelů. Budeme s Vámi konzultovat Vaše problémy a navrhovat Vám změny ve Vašem IT tak, aby celý systém sloužil optimálně Vašim potřebám a pro naplnění Vašich obchodních cílů.